Organisatie

Algemeen    Werkwijze      Geschiedenis     Personeel

 

Hier onder geven wij een opsomming van de verschillende stappen welke genomen worden vanaf het eerste contact tot en met de oplevering.

 

Contact

Indien u plannen heeft voor het (ver)bouwen van uw woning, dan kunt u contact met ons opnemen. Op afspraak komen wij dan bij u langs om uw wensen te bespreken en de mogelijkheden te bekijken. Tijdens deze bespreking maken we een overzicht van uw wensen en eisen. Indien het vanwege de wensen nodig is om een bouwvergunning aan te vragen, zullen we ook dit met u bespreken en desgewenst voor u behandelen bij betreffende instanties.

De bespreking en de hieruit voortvloeiende offerte is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos.

 

Offerte

De tijdens de opname besproken wensen en eisen worden door ons begroot en verwerkt in een complete en overzichtelijke offerte met werkomschrijving. Wij proberen deze offerte binnen 2 weken aan u te verzenden en nemen daarna contact met u op over de ontvangst hiervan. Indien gewenst kunnen wij deze offerte telefonisch of mondeling toelichten.

 

Opdracht

Indien u akkoord gaat met de offerte en alle eventuele vragen en/of wijzigingen zijn besproken en verwerkt in de offerte, wordt op basis daarvan een opdrachtbevestiging samengesteld. Indien vereist wordt daarna de aanvraag bouwvergunning samengesteld en ter goedkeuring ingediend bij de betreffende gemeente.

 

Planning

Nadat de bouwvergunning is verleend, wordt er in samenspraak met u een afspraak gemaakt over de startdatum van de (ver)bouw(ing).

Indien geen bouwvergunning hoeft te worden aangevraagd, kan deze afspraak al worden gemaakt bij de opdrachtverlening.

 

Uitvoering

De uitvoering geschiedt veelal door een vaste ploeg van twee timmerlieden. Nadat het werk is opgestart, wordt de werkomschrijving met bijbehorende tekeningen aangehouden voor de uitvoering van het werk. Indien u tijdens het werk een aanpassing of aanvulling op het plan wenst, is dit uiteraard mogelijk. Wij proberen indien mogelijk hiervan vooraf een prijsaanpassing te maken, zodat u zoveel mogelijk grip houdt op de kosten.

 

Oplevering

Na afloop van het werk wordt een afspraak gemaakt. Tijdens deze afspraak wordt de werkomschrijving doorgenomen en bekeken of alles is uitgevoerd volgens afspraak. Indien er een eventuele onvolkomenheid wordt vastgesteld, dan wordt dit op papier vastgelegd waarbij tevens een afspraak wordt gemaakt wanneer dit wordt opgelost.